Zamówienia na usługi społeczne

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy - czytaj dalej

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne 

2. Załączniki nr 1-5

3. Załącznik nr 6

4. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.1.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu czytaj dalej

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne

2. Załaczniki 1-4

3. Załącznik 5

4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Znak sprawy: MGOPS.271.4.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - czytaj dalej

załączniki:

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne

2. Załączniki nr 1-5

3. Załącznik nr 6

4. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

 

 

 

Znak sprawy: MGOPS.271.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Warunki zamówienia na usługi społeczne

2.  Załączniki nr 1-4

3. Załącznik nr 5

4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Znak sprawy: MGOPS.271.1.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Załączniki:

1.  Warunki zamówienia na usługi społeczne

2. Załączniki nr 1-4

3. Załącznik nr 5

4. Informacja o nieudzieleniu zamówienia