Inne zamówienia

 

  Kruszwica 10.12.2019r.
                                          

MGOPS.2730.10. 2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty na  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -czytaj

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Kruszwica, 2019-12-06 r.

Nasz znak: MGOPS.2730.9.2019

                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zabezpieczeniem naprawy i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

Czytaj dalej ...

Informacja o wyborze oferty

 

 

Kruszwica, dnia 29.11.2019 r.

MGOPS.2730.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019

Dotyczy: udzielenie schronienia dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica - czytaj dalej

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę na udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - Towatrzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie, 88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 118 oraz z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę na udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i noclegowni - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "JUDYM" Kołaczkowo, 89-200 Szubin, ul. Powst. Wlkp. 35. 

 

 

Kruszwica, dnia 26 listopada 2019 r.

 

MGOPS.2730.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Nazwa zamówienia: Usługa przygotowywania, dostarczania i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy - czytaj dalej

Załączniki

1. Załączniki nr 1-3 do Zapytania ofertowego