Inne zamówienia

 

Kruszwica, dnia 29.11.2019 r.

MGOPS.2730.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019

Dotyczy: udzielenie schronienia dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Kruszwica - czytaj dalej

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

 

 

Kruszwica, dnia 26 listopada 2019 r.

 

MGOPS.2730.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Nazwa zamówienia: Usługa przygotowywania, dostarczania i podawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy - czytaj dalej

Załączniki

1. Załączniki nr 1-3 do Zapytania ofertowego