FEAD

Program operacyjny pomoc zywnosciowa

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje,

że zakończył wydawanie żywności w ramach

PO  PŻ Podprogram 2019.

Wydawanie żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2020 rozpocznie się

najprawdopodobniej w grudniu 2020 r

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że dnia 16.07.2020 r. odbyly się warsztaty kulinarne i dotyczące zdrowego żywienia pn.: "Zdrowa przyjemność" dla 4 grup beneficjentów programu POPŻ oraz warsztaty edukacji ekonomicznej pn. "Budżet domowy - tworzyć czy nie?" dla 3 grup beneficjentów. 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w dniach 18-22.05.2020 r. odbyły się warsztaty pn. "Wykorzystamy wszystko co mamy".          Z powodu COVID-19 w ramach tych działań będą tylko wydawane przepisy kulinarne.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w dniach 15-17.04.2020 r. odbyły się warsztaty pn: "Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych" tylko dla jednej grupy beneficjentów (tj. 20 osób) z powodu COVID-19.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Informuje,że w dniu 28 listopada 2019 r. odbyły się, w ramach POPŹ – Podprogram 2019, warsztaty pt. „Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”:

godz. 7.30 - grupa I,   

-  godz. 8.30 - grupa II. 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS informuje, że 29 listopada 2019 r. o godz. 8.00 ( I grupa) odbyły się warsztaty pt. „Budżet domowy – tworzyć czy nie?”

.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w listopadzie 2019 r.  pracownicy socjalni MGOPS w Kruszwicy będą przyjmowali skierowania do POPŻ od osób i rodzin korzystających z pomocy OPS.

W grudniu 2019 r.  skierowania bedą przyjmowane od osób i rodzin niekorzystających z pomocy OPS.

Do skierowania od osób niekorzystających z pomocy tut. Ośrodka należy przedstawić zaświadczenia o wszystkich osiągniętych (wypłaconych) w miesiącu listopadzie 2019 r.  przez rodzinę dochodach netto.    

 

 

Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że zgodnie  z wytycznymi MRPiPS z dnia 13.08.2019 r.  realizacja POPŻ – Podprogram 2019 rozpocznie się od grudnia 2019 r. Skierowania do objęcia rodzin pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą przyjmowane w listopadzie lub grudniu 2019 r., o czym będziemy dokładnie informować w późniejszym terminie.

Wydawanie żywności odbędzie się najprawdopodobniej od stycznia 2020 r. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji Programu będzie uzależniony od terminu zawarcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z producentami (wykonawcami) poszczególnych artykułów spożywczych.

 

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w czercu 2019 r. zakończył 

wydawanie żywności  w ramach PO PŻ Podprogram 2018. 

 

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w dniu 7 maja 2019 r.  w Kruszwicy, przy ul. Rybackiej 20 odbyły się Warsztaty edukacji ekonomicznej pn:"Budżet domowy - sposoby gospodarowania", dla czterech 20-osobowych grup beneficjentów pomocy żywnościowej w podanych godzinach: 

     8 -  9       I grupa

    9 - 10     II grupa

    10-11     III grupa

    11-12     IV grupa

 

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy informuje, że w ramach środków towarzyszących POPŻ Podprogram 2018 w dniu 19 marca 2019 r.  odbyły się Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia pt.: "Jedz zdrowo i żyj zdrowo" dla czterech 20-osobowych grup beneficjentów pomocy żywnościowej w podanych godzinach:

          8.30 -   9.30 -    I grupa,

        10.00 - 11.00 -  II grupa,

        11.30 -12.30 -  III grupa

oraz 13.00 - 14.00 - IV grupa. 

 

W ramach środków towarzyszących POPŻ Podporgram 2018 w dniach 6-8 luty 2019 r. odbyły się następujące działania dodatkowe:

6 lutego 2019 r. 8.00-9.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

                              9.00-10.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych" 

                             10.00-11.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

 

7 lutego 2019 r.  8.00-9.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

                              9.00-10.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

                             10.00-11.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

8 lutego 2019 r.  8.00-9.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych”

                              9.00-10.00 – „ Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych"

                           10.00-11.00 - "Pokoleniowa wymiana przepisów kulinarnych"

 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy

przystąpił do Podprogramu 2018 w ramach POPŻ

 

Aby otrzymać pomoc w formie paczek należy zgłosić się do pracownika socjalnego (z danego rejonu) w celu wypełnienia Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej stanowi niezbędny dokument do zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

W tym celu osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogą zgłaszać się od 1 sierpnia br.

Osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej) mogą zgłaszać się w październiku br. przedkładając zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodziny we wrześniu w celu weryfikacji dochodów i kwalifikacji do odbioru paczek.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Podprogram 2017