Ważne dla składających wnioski o świadczenie wychowawcze2019-07-05 13:17:35

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca br. świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od października 2019r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia już są przyznane do 30 września 2019r.).